Επεξεργασία

Ασφαλή δίκτυα διασύνδεσης μεγάλων αποστάσεων.

Στη βιομηχανία σας, ο μηχανολογικός εξοπλισμός εκτείνεται παντού στη μεγάλη έκταση των εγκαταστάσεων σας.Για αυτό εμείς σας παρέχουμε ασφαλή δίκτυα διασύνδεσης μεγάλων αποστάσεων.Let’s connect.

Mια ζημιά ή μια ολοκληρωτική αποτυχία ενός συστήματος του εξοπλισμού,θα μπορούσε να επηρεάσει δραματικά τους ανθρώπους σας, το περιβάλλον αλλά και την περιουσία σας.Οι επί κεφαλής χειριστές του εξοπλισμού,παλεύουν με την πρόκληση της εκτίμησης των ρίσκων και των κινδύνων που συνεπάγεται η λειτουργία μιας εγκατάστασης και προσπαθούν για τον περιορισμό τους.Η Weidmuller,τους συμβουλεύει και τους παρέχει προϊόντα που προσφέρουν αντιεκρηκτική και λειτουργική προστασία.Η ασφάλεια είναι πάνω από όλα. Μπορούμε να σας παρέχουμε λύσεις για συνδέσεις ή μετατροπή σήματος,πάντα με κύριο γνωμονα την ασφάλεια. Tο σετάρισμα ενός εξίσου ασφαλούς κυκλώματος αναμετάδοσης σήματος σε ένα ιδιαίτερα επιβαρυμένο –για παράδειγμα από τη σκόνη-περιβάλλον, θα ήταν μια ακόμη εφαρμογή που θα σας έλυνε τα χέρια.

Λύσεις για χρήση σε συστήματα ασφαλείας.

Λύσεις για τις βαλβίδες ελέγχου υπερπλήρωσης δεξαμενών.

Δημιουργία εύκολης καλωδίωσης για τη βαριά βιομηχανία.

Mε τις ελατηριωτές κλέμμες PRV PUSH IN marshalling terminal blocks της Weidmuller.

Λύσεις εξαιρετικά ευρηματικές στη λεπτομέρια και αποδοτικές όταν συνδυάζονται.

Οι πολυλειτουργικές κλέμμες της Weidmuller.

Aξιόπιστη επεξεργασία υδάτινων πόρων.

Με τα συστήματα υπερτασικής και αντικεραυνικής προστασίας της Weidmuller, όλες οι ηλεκτρονικές και οι ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές ενός εργοστασίου επεξεργασίας υδάτινων πόρων λειτουργούν με ακρίβεια.Το ευεργετικό φιλτράρισμα του νερού θα γίνει με απόλυτη αξιοπιστία,βασισμένο σε μια ακριβέστατη κυκλοφορία δεδομένων που η εύρυθμη λειτουργία των συστημάτων σας συνεπάγεται.

G.A. Solutions

Αποκλειστικοί Εισαγωγείς & Διανομείς Ελλάδος και Κύπρου